Hospice Sint Maartenhuis Winschoten

Het Hospice Sint Maartenhuis is een "Bijna thuis huis" waar de gast eigen spulletjes mee naar toe kan nemen om zich, zoveel mogelijk, thuis te voelen.

De doelstelling van de Stichting Sint Maartenhuis is het bieden van zorg en opvang aan gasten met een terminale indicatie in Winschoten en omgeving.

Zij geeft dit vorm door een hospice te beheren, waar een team van 60 vrijwilligers liefdevolle en deskundige zorg verleent aan haar gasten in de laatste fase van hun leven.

Het Hospice heeft een Bestuur en twee, in loondienst zijnde, coördinatoren die de dagelijkse leiding hebben en de vrijwilligers aansturen.

De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen een onkosten/reiskostenvergoeding.

Het beleid van de Sichting is erop gericht te kunnen voldoen aan de doelstelling hetgeen betekent:

-dat er aan alles wordt gedaan om het aantal van minimaal 60 geschoolde vrijwilligers op peil te houden en, waar nodig, bij te scholen

-de huisvesting in stand te houden 

-voldoende gelden generen om de begroting te kunnen financieren.


Stichting Sint Maartenhuis ontving de 'Vrijwilligersprijs 2006' van de provincie Groningen.

Wat biedt het Hospice Sint Maartenhuis

Steun het Hospice en wordt donateur van Stichting Vrienden van het Sint Maartenhuis

Stichting Sint Maartenhuis in Winschoten heeft zich laten inspireren door Sint Maarten, bisschop in de Franse stad Tours in de 4e eeuw. Deze heilige deelde zijn mantel met een behoeftige en staat door deze daad symbool voor zorg en betrokkenheid.

De sfeer, de aankleding en de ontvangst voelden als een warm bad